Ga naar hoofdinhoud
Ontdek jouw eigen plek in het (familie)systeem

Verborgen belemmeringen
Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie of organisatie, dat is waar het bij opstellingen om draait. Systemisch Werk heeft tot doel die verstoringen, waarvan de oorzaak vrijwel altijd verborgen is en ook niet bereikbaar is voor ons verstand, inzichtelijk te maken en – alleen al daardoor – op te heffen.

Iedereen is een systeem, verbonden met elkaar
Ieder mens maakt deel uit van verschillende ‘systemen’. Systemisch Werk gaat uit van de gedachte dat alles met alles verbonden is netwerken van levende en soms al overleden mensen die bij elkaar horen op grond van familiebanden, een zakelijke connectie (collega’s, oprichter van een bedrijf), enzovoorts. Met name de familiebanden spelen een belangrijke, vaak generatie-overschrijdende rol.

Wortel van je probleem
Iedereen heeft zijn of haar plaats in zo’n systeem.  Soms ga je door omstandigheden onbewust op een andere plek staan dan die bij jou hoort in het systeem.
Je draagt bijvoorbeeld onbewust de last van een (ver) familielid. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin, familie of organisatie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan, en steeds overgedragen.
Dat leidt er dan toe dat jij – of iemand anders in hetzelfde systeem – niet tot je recht kunt komen en niet optimaal gelukkig bent. Dat komt dan bijvoorbeeld tot uiting in een levensthema waarmee je telkens opnieuw geconfronteerd wordt en dat je maar niet opgelost krijgt. Of in confrontaties met anderen rondom steeds hetzelfde thema, of in fysieke problemen. Het kan van alles zijn, maar heel vaak duiden belemmeringen in welke vorm dan ook op een verstoring binnen het systeem.

Je eigen plek innemen
Vaak krijg je al tijdens de opstelling de gelegenheid de oorzaak van de belemmering in je leven te ervaren en kom je weer op je eigen plek te staan. Hierin wordt (een deel van) jouw systeem letterlijk neergezet en in beweging gebracht (met behulp van representanten die jij kiest uit de overige deelnemers), waardoor de onderlinge verhoudingen en de dynamiek je helemaal duidelijk worden.

Ervaren op zielsniveau
Een familieopstelling of organisatieopstelling kan niet altijd alles oplossen. Echter, tijdens een opstelling krijgt het diepste wezen van de mens inzichten. Er ontstaat beweging en problemen kunnen verminderen of zelfs geheel verdwijnen. De werking van (familie)opstellingen vindt plaats op zielsniveau.

Over Landrada

Landrada is een praktijk voor individuele therapie en relatietherapie,
in 2009 opgericht door Landra de Bruijn.

Landrada is aangesloten bij TP – Therapiepsycholoog – Netwerk van therapeuten en psychologen.

Contact

+31 (0)6 41 36 57 47

Fazantenhof 57 - 3755 EE - Eemnes

Back To Top